Lamb

LAMB par satiksmes drošību

Pieredzes apmaiņas brauciens

Latvijā izmantosim Vācijas autokluba ADAC pieredzi!

ADAC centrālā ēka Minhenē, kurā strādā 2400 darbinieku.

Lai iepazītos ar pazīstamā vācu autokluba ADAC pieredzi satiksmes drošības jomā, darbinieku zināšanu un prasmju pilnveidošanā, kā arī juridiskās palīdzības sniegšanas metodēm, no šā gada 22. līdz 24. februārim Bavāriju apmeklēja trīs Autokluba LAMB pārstāvji. Abi autoklubi ir Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) biedri, kā arī seni sadarbības partneri. Vācijas speciālisti jau vairakkārt ir konsultējuši Latvijas kolēģus, kā arī snieguši praktisku palīdzību.

ADAC ir cienījama autovadītāju intereses pārstāvoša sabiedriska organizācija, kurā ir vairāk nekā 18 miljoni biedru, un tās viedokli ņem vērā gan vietējās, gan ES institūcijas, tādēļ īpaši nozīmīga ir pieredze dažādu ar satiksmes drošību saistītu jautājumu lobēšanā. Patērētāju tiesību aizsardzības un sabiedrisko attiecību eksperts Johans Grills (Johann Grill) atzina, ka kopējo ES lēmumu ietekmēšana dažkārt ir pat vieglāka nekā lēmumu ietekme vietējā līmenī. Svarīgākie lobēšanas elementi ir plašais organizācijas tīkls, gadu gaitā izveidojušies kontakti un profesionālu ekspertu dalība. Piemēram, specializētais satiksmes drošības jautājumiem veltītais žurnāls ir svarīgs sabiedriskās domas, atbildīgo institūciju lēmumu, kā arī auto industrijas ietekmes instruments.

Tikšanās laikā eksperts informēja par šī brīža prioritāro mērķauditoriju, kas ir jaunatne un vecāka gadu gājuma autovadītāji. Visiem 0,5 miljoniem jauniešu, kuri ir ADAC biedri, tiek piedāvātas īpašas apmācības par pievilcīgām cenām.

Pārrunājot juridisko palīdzību autovadītājiem, it īpaši šobrīd Latvijai aktuālo fotoradaru tēmu, ar juridiskā departamenta pārstāvi Ulriku Meju (Ulrich May), tika noskaidrots, ka tāpat kā mūsu autoklubs arī vācu kolēģi kā nepieņemamu uzskata tikai automašīnas īpašnieka sodīšanu, nenoskaidrojot, kurš reāli vadījis automašīnu. Ja rodas aizdomas, ka fotoradars uzstādīts tīri peļņas gūšanas nolūkos, tā atrašanās vieta nav sensitīva no satiksmes drošības viedokļa, tomēr specifiskā mērrīces novietojuma dēļ tas fiksē lielu apjomu pavisam nelielu ātruma pārkāpumu, sodi tikuši apstrīdēti tiesā un lēmums bijis par labu autovadītājiem. Vācu kolēģu striktā pozīcija fotoradaru problemātikā ir apliecinājums Latvijas autokluba paustā viedokļa pamatotībai. Tika pārrunāti arī vairāki citi aktuāli satiksmes drošības jautājumi.

Vizīte notika satiksmes drošības projekta ietvaros, kuru LAMB īsteno pateicoties Eiropas Sociālā fonda piešķirtajam līdzfinansējumam. Ņemot vērā, ka Vācija ir viena no vadošajām ES dalībvalstīm ceļu satiksmes drošības organizēšanā, iegūtās zināšanas un prasmes ir nozīmīgas Latvijas autoklubam, pilnveidojot satiksmes drošības uzlabošanas mehānismus. Projekta uzdevums ir pilnveidot LAMB darbinieku un biedru kvalifikāciju, lai viņi kā eksperti spētu konsultēt satiksmes dalībniekus, kā arī aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, pārstāvot satiksmes dalībnieku intereses valsts un pašvaldību institūcijās.

ADAC klientu apkalpošanas centrs Landsbergas pilsētā (Landsberg am Lech), kurā atrodas gan viens no pieciem zvanu centriem, gan tehniskais centrs.

ADAC apmeklēja un tā pieredzi apguva LAMB darbinieki (no labās) Santa Blūma, Inga Aleksejeva un Jānis Musiņš.

ADAC tehniskajā centrā automašīnas tiek aprīkotas un pielāgotas tehniskās palīdzības sniegšanas specifikai.

Pateicoties pieciem zvanu centriem klienti saņem operatīvu palīdzību ne tikai Vācijā, bet arī citās partnervalstīs.

Īstenojot dažādu automašīnu tehniskās drošības testus „crash test”, ik gadu tiek „sasistas” aptuveni divsimt automašīnas.

Automašīnu tehniskās drošības pārbaudes tiek veiktas īpašā telpā, izmantojot tam paredzētu aprīkojumu, kas imitē avārijas situāciju uz ceļa.

Ārvalstu prakses apkopojums

LAMB preses centrs