Lamb

LAMB par satiksmes drošību

Video klipu konkursa nolikums

Video klipu konkursa par FIA 10 satiksmes drošības Zelta likumiem  NOLIKUMS

Tēma: „FIA 10 satiksmes drošības Zelta likumu vizuāla atspoguļošana”.

1.Konkura rīkotāji:

1.1.Konkursu rīko biedrība „Latvijas Automoto biedrība” un Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA).

1.2.Konkursu atbalsta Ceļu satiksmes drošības direkcija un Latvijas Automobiļu federācija.

2. Konkursa mērķi:

2.1. Palielināt jaunatnes izpratni par ceļu satiksmes drošības lomu mūsdienu sabiedrībā.

2.2. Stiprināt satiksmes dalībnieku izpratni par FIA 10 satiksmes drošības likumu regulāras ievērošanas nozīmi, piedaloties ceļu satiksmē. ( http://www.lamb.lv/?id=126 )

2.3. Stiprināt satiksmes drošību un mazināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo un bojā gājušo skaitu.

3.Mērķauditorija:

Visi ceļu satiksmes dalībnieki, it īpaši jaunieši, kuri, veidojot video klipus, vēlas atbalstīt satiksmes drošību.

4.Problemātika:

Satiksmes negadījumos katru dienu pasaulē bojā iet 500 bērni un tūkstošiem tiek ievainoti. FIA 10 satiksmes drošības Zelta likumi ir pamata nosacījumi, lai droši piedalītos ceļu satiksmē. Piemēram, vienmēr piesprādzēties, nepārkāpt ātruma ierobežojumus, regulāri pārbaudīt auto riepas. Diemžēl prakse liecina, ka šie likumi ne vienmēr tiek ievēroti. Arī šī iemesla dēļ šobrīd Latvija ir pirmajā vietā ES bojā gājušo skaita ziņā uz vienu miljonu iedzīvotāju. Latvijā 2014. bojā gāja 105 cilvēki uz vienu miljonu, bet vidēji ES bija 51 bojāgājušais.

Pieaug arī cietušo mazaizsargāto satiksmes dalībnieku skaits. Visstraujāk par 16,2% ir audzis tieši riteņbraucēju skaits, bet kopā bojāgājušo riteņbraucēju, mopēdistu un motociklistu skaits ir audzis no divdesmit sešiem 2013. gadā līdz trīsdesmit diviem 2014. gadā. 2014. gadā salīdzinot ar 2013. gadu par 2,3% pieaudzis arī bojā gājušo un cietušo gājēju skaits.

Negatīvās tendences turpinās arī šī gada sākumā, kad janvārī vien bojā gāja 22 cilvēki, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā aizvadītā gada sākumā.

5.Konkursa uzdevumi:

5.1. Atbilstoši konkursa mērķim, problemātikai un mērķauditorijai par katru no FIA 10 satiksmes drošības Zelta likumiem izveidot video klipu, kas pamatotu konkrētā likuma ievērošanas nozīmi.

5.2.Izveidot video klipa saukli.

5.3.Iesniegt konkursam video klipa idejas aprakstu.

6.Papildus nosacījumi:

6.1.Video klipa garums nedrīkst pārsniegt 90 sekundes un būt mazāks nekā 30 sekundes.

6.2.Video klipa tehnisko nodrošinājumu izvēlas tā veidotāji.

6.3.Video klipā nedrīkst būt rupjības, aizvainojumi un tas nedrīkst aicināt uz nelikumīgu rīcību.

6.4.Video klipa sauklim ir precīzi jāatspoguļo video klipa tematika.

7.Konkursa termiņš un video klipa iesniegšanas nosacījumi.

7.1.Video klipu ir nepieciešams augšupielādēt vietnē youtube.com un saite nosūtāma uz e pasta adresi konkurss@lamb.lv

7.2.Videoklipa sauklis un idejas apraksts ir nosūtāms uz e pasta adresi   konkurss@lamb.lv

7.3.Video klipa, saukļa, idejas apraksts un iesniedzēja kontaktinformācija ir nosūtāmi līdz 2015. gada 25. septembrim.

7.4. Pēc konkursa darba nosūtīšanas tiek saņemts apstiprinājums.

8.Darbu vērtēšanas un uzvarētāju paziņošanas kārtība:

8.1.Iesniegtos video klipus, saukļus un idejas aprakstu vērtēs žūrija, kurā ietilpst satiksmes drošības un sociālo reklāmu eksperti.

8.2.Katrs video klips, sauklis un idejas apraksts tiks vērtēts pēc kritērijiem, kas aprakstīti konkursa vērtēšanas metodoloģijā.(maksimālais punktu skaits ir 100).

8.3.Žurijas komisija pieņems lēmumu par labākajiem video klipiem. Uzvarētāji tiks paziņoti konkursa noslēguma pasākumā.

9.Konkursa balvas.

9.1.Labākie video klipu autori saņems balvas par kopējo summu 5000 eiro, ieskaitot nodokļus.

9.2.Konkursa laureāti tiks uzaicināti uz konkursa noslēguma pasākumu.

10.Citi nosacījumi.

10.1.LAMB patur tiesības izmantot iesūtīto video klipus, saukļus, ideju aprakstus turpmākajos satiksmes drošības projektos.

10.3.Konsultācijas par konkursu var saņemt rakstot uz e pasta adresi konkurss@lamb.lv vai zvanot 1888.