Lamb

LAMB par satiksmes drošību

Šīs bīstamās luksofora gaismas!

Kā izrādās, tad Latvijas Valsts ceļi (LVC) ir atbildīgi ne tikai par dramatisko ceļu stāvokli, bet nodarbojas arī ar autovadītāju sodīšanu, jo tikai tā var saprast LVC pārstāvju viedokli, ka inovatīvais luksofors ar „radara” funkcijām, kurš uzstādīts uz šosejas Rīga – Jelgava pie Olaines, ir sava veida sods satiksmes dalībniekiem, kuri neievēro ātruma ierobežojumu. Vērtējot pēc analoģijas, iespējams, ka drīzumā mūsu valsts sabrukušajos ceļos varēsim satikt ceļu policistus, lejam asfaltu?

Jau šobrīd ne viens vien autovadītājs ir pamanījis satiksmes negadījumus minētā inovatīvā luksofora tuvumā vai arī tikko izvairījies no avārijas, strauji iedegoties sarkanajai gaismai. Vēlme disciplinēt autovadītājus ir izraisījusi palielinātu apdraudējumu gājējiem uz pārejas, strauji bremzējot automašīnai. Pie kam jāņem vērā, ka tuvojas rudens un ziema, kad nokritušās lapas, ledus un sniegs vēl vairāk pagarinās bremzēšanas ceļu, savukārt ceļu tīrīšanas tradīcijas Latvijā mēs labi zinām. Kopumā ES valstīs šādi luksofori tiek uzstādīti apdzīvotās vietās, kur ir neliels braukšanas ātrums, kaut vai dažkārt pieminētajā Babītē, kur darbojas līdzīgs inovatīvs luksofors, atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h. Olaines gadījumā inovatīvais luksofors ir uz starppilsētu šosejas, kur standarta braukšanas ātrums ir 90 km/h un tikai konkrētajā posmā samazināts līdz 70 km/h. Pirms šāda inovatīva luksofora nepietiek ar ierasto informatīvo zīmi par fotoradaru, jo tā autovadītājiem ir klaji maldinoša. Nepieciešama informācija tieši par šādu inovatīvu luksoforu un negaidītas sarkanās gaismas iedegšanās iespēju, lai gan labi zināms, ka šāda zīme šobrīd normatīvajos aktos nav paredzēta, tātad jāmaina normatīvie akti. Tāpat nav korekti, ja viena „skrējēja” dēļ laiks jāzaudē un pie luksofora jāstāv visiem pārējiem autovadītājiem, kuri ātruma ierobežojumus ir ievērojuši. Līdzīga situācija būtu, ja viens autovadītājs nebūtu ieslēdzis tuvās gaismas, uz 20 sekundēm tiktu apturēti visi autovadītāji noteiktā ceļa posmā.

Cits jautājums ir jauninājumu sasaiste ar konkrētiem normatīviem aktiem, kuri reglamentē to esamību un funkcijas. Kad Autoklubs LAMB nosūtīja vēstuli LR Satiksmes ministrijai, kurā aicināja ieviest īpašas labā pagrieziena plāksnītes pie luksoforiem, viena no atrunām bija atbilstošu normatīvo aktu trūkums. Kādi normatīvie akti nosaka inovatīvo luksoforu – „radaru” uzstādīšanu? Vai šāda attieksme neliecina par amatpersonu vēlmi pielāgot normatīvos aktus savā labā?

Ņemot vērā, ka šādi inovatīvi luksofori ir novitāte Latvijas satiksmē, svarīgi ir pirms to izvietošanas informēt autovadītājus par to atrašanās vietu, sensora darbības attālumu, sniedzot informāciju arī publiskajā telpā, lai autovadītājus sagatavotu savlaicīgi, nevis pēc vairākām avārijām un riskantām situācijām. Policijas pārliecība, ka šoferi pieradīs pie minētā luksofora ir apsveicama, tomēr vai tam jānotiek pēc satiksmes negadījumiem? Autoklubs LAMB ir gatavs palīdzēt informācijas izplatīšanā par inovatīvajiem luksoforiem – „fotoradariem” gan savu biedru, gan plašākas autovadītāju sabiedrības vidū, ja uzstādītāji ar to netiek galā.

Autoklubam LAMB kā sabiedriskai organizācijai ir 20 gadu pieredze satiksmes drošības procesu analīzē. Dalība Starptautiskajā automobiļu federācijā (FIA), kurā ir miljoniem biedru 132 pasaules valstīs, sniedz zināšanas par satiksmes drošības aktualitātēm piecos kontinentos, tādējādi paverot iespēju salīdzinājumiem un labākās prakses meklējumiem Latvijas satiksmes drošībai.

Juris Zvirbulis,
Autokluba LAMB prezidents,
Ceļu satiksmes drošības padomes loceklis.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/108 “Latvijas automoto biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai” ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Latvijas automoto biedrība.