Lamb

LAMB par satiksmes drošību

SaveKidsLive

ANO Satiksmes drošības Deklarāciju parakstījuši gandrīz 700 000 cilvēki!
Pirmais mērķis ir sasniegts!  500 000 cilvēki visā pasaulē ir parakstījušies  zem ANO un Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) atbalstītās Deklarācijas, kurā jaunā paaudze uzrunā pieaugušos un aicina rīkoties, lai samazinātu bojā gājušo skaitu uz ceļiem. Šobrīd parakstu skaits tuvojas 700 000, un tas apliecina, ka  cilvēkiem uz zemeslodes patiesi rūp bērnu un jauniešu drošība. Ņemot vērā līdzšinējo intensīvo satiksmes dalībieku atbalstu Deklarācijai tās autori izvirza jaunu, ambiciozu mērķi – 1 miljonu parakstu līdz Globālajai augsta līmeņa satiksmes drošības konferencei, kas no 17. līdz 19. novembrim notiks Brazīlijā.

Elektroniskā Deklarācijas parakstīšana tika uzsākta šā gada 4. maijā ANO trešās Globālās satiksmes drošības nedēļas laikā, kura  šogad bija veltīta bērnu un jauniešu glābšanai uz ceļiem visā pasaulē. Latvijas Automoto biedrība (LAMB) ANO satiksmes drošības nedēļas ietvaros aktīvi aicināja mūsu valsts satiksmes dalībniekus it īpaši bērnus un jauniešus nebūt vienaldzīgiem, bet aktīvi parakstīt ANO Deklarāciju, tādējādi vienojoties ar pārējo pasauli kopējās rūpēs par bērnu veselību un dzīvību. Aicinājumu lielāku uzmanību veltīt bērnu un jauniešu drošībai uz ceļa LAMB nosūtīja mūsu valsts varas pārstāvjiem. Ierosinājumu parakstīt Deklarāciju un skaidrojumu par tās nozīmi LAMB izplatīja Latvijas skolām un augstskolām, kas pievērsa nākotnes līderu uzmanību deklarācijai un satiksmes drošības nozīmei visā pasaulē.

„Paldies visiem LAMB biedriem un citiem satiksmes dalībniekiem par  atbalstu, bez kura šī bērnu drošībai nozīmīgā Deklarācija nebūtu saņēmusi tik lielu atbalstu Latvijā. Rūpes par jauno paaudzi vieno cilvēkus visos kontinentos, neatkarīgi no tautības vai valodas, tādēļ aicinu gan parakstīt pašiem, gan uzrunāt draugus, lai līdz novembra vidum zem Deklarācijas būtu miljons pasaules iedzīvotāju paraksti,” aicina LAMB prezidents Juris Zvirbulis.

Līdz šim skaitļi ir traģiski, jo katru dienu satiksmes negadījumos pasaulē bojā iet 500 bērni. Elektroniski parakstīt Deklarāciju var interneta vietnē

http://www.savekidslives2015.org/.

ANO satiksmes drošības nedēļa noslēdzas – rūpes par satiksmes drošību turpinās!

10. maijā noslēdzās ANO trešā Globālā satiksmes drošības nedēļa, kas šogad bija veltīta bērnu un jauniešu glābšanai uz ceļiem visā pasaulē. Deklarāciju jau parakstījuši 150 030 iedzīvotāji dažādās ANO dalībvalstīs. Tas apliecina satiksmes dalībnieku kopējo vēlmi un apņemšanos sargāt bērnus un vairāk enerģiju, spēku un līdzekļus ieguldīt satiksmes drošībā. Nedēļas ietvaros ANO dalībvalstīs notika dažādi pasākumi un akcijas, kuru uzdevums bija pievērst lielāku satiksmes dalībnieku uzmanību bērnu drošībai un uzrunāt pašus jaunos satiksmes dalībniekus, skaidrot uzvedības normas uz ceļa un aicināt vienmēr ievērot satiksmes noteikumus.

Gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie visā pasaulē tika aicināti elektroniski parakstīt  ANO un Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) atbalstīto Deklarāciju, kurā jaunā paaudze uzrunā pieaugušos un aicina rīkoties, lai samazinātu bojā gājušo skaitu uz ceļiem (http://www.savekidslives2015.org/). Līdz šim skaitļi ir traģiski, jo katru dienu satiksmes negadījumos pasaulē bojā iet 500 bērni.

Latvijas Automoto biedrība (LAMB) ANO satiksmes drošības nedēļas ietvaros aicināja mūsu valsts satiksmes dalībniekus it īpaši bērnus un jauniešus nebūt vienaldzīgiem, bet aktīvi parakstīt ANO Deklarāciju, tādejādi vienojoties ar pārējo pasauli kopējās rūpēs par bērnu veselību un dzīvību. Aicinājumu parakstīt Deklarāciju un skaidrojumu gan par tās nozīmi LAMB izsūtīja Latvijas skolām un augstskolām, kas pievērsa nākotnes līderu uzmanību deklarācijai un satiksmes drošības nozīmei visā pasaulē.

FIA prezidents Žans Tods nesen tika apstiprināts par ANO īpašo sūtni satikmes drošības jomā, kas ir apliecinājums FIA vadošajai lomai satiksmes drošības stiprināšanā pasaulē. Arī golobālais projekts „Glābiet bērnu dzīvības” (Save Kids Lives) notiek pateicoties FIA un tās sasatāvā esošo autoklubu aktīvam atbalstam.

ANO un FIA atbalstīto satiksmes drošības deklarāciju joprojām var parakstīt, tādēļ LAMB aicina nebūt vienaldzīgiem, atvērt vietni  http://www.savekidslives2015.org/  un parakstīt Deklarāciju.

LAMB preses dienests

Seve_kids_deklaracija