Lamb

LAMB par satiksmes drošību

Projekta noslēgums

Autoklubs LAMB īstenojis administratīvās kapacitātes stiprināšanas projektu
Autoklubs LAMB ir realizējis Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētu projektu – „Latvijas automoto biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai”. Projekta mērķis bija pilnveidot Autokluba LAMB darbinieku un biedru kvalifikāciju, lai viņi kā eksperti spētu konsultēt satiksmes dalībniekus, kā arī aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, pārstāvot satiksmes dalībnieku intereses valsts un pašvaldību institūcijās. Šis projekts tika īstenots sadarbībā ar Latvijas Automobiļu federāciju (LAF).

Projekta ietvaros tika izveidota virtuālā bibliotēka, kuras saturs tiek regulāri atjaunots. Autovadītāji tajā var atrast atbildes uz dažādiem ar satiksmes drošību saistītiem jautājumiem, tomēr, ja ar to nav pietiekami, iespējams zvanīt pa telefonu 1888, un projekta laikā apmācītie Autokluba LAMB darbinieki atbildēs jau konkrētam autovadītājam. Projekta ietvaros notika darbinieku apmācības par juridiskajiem jautājumiem, kas saistīti ar satiksmes drošību, bija iespēja uzdot sarežģītākos jautājumus juristam visā projekta laikā. Šīs zināšanas izmantosim arī turpmāk, atbildot uz satiksmes dalībnieku jautājumiem. Projekta ilgtspējību apliecina fakts, ka gan virtuālās bibliotēkas uzturēšana,  gan telefoniskās konsultācijas, kas tika īstenotas projekta laikā, turpināsies arī pēc tā nobeiguma un būs nozīmīgs Autokluba LAMB palīdzības veids autovadītājiem. „Projekta īstenošana apliecināja, ka autovadītājiem līdz šim grūtības sagādāja dažādi neskaidri, ar satiksmes drošību saistīti jautājumi. Mūsuprāt, šī projekta rezultāti jau šobrīd ir atvieglojuši vairākiem autovadītājiem pareizā lēmuma pieņemšanu, un esam pārliecināti, ka būsim noderīgi arī turpmāk,” uzskata Autokluba LAMB prezidents Juris Zvirbulis.

Autoklubam LAMB kā sabiedriskai organizācijai ir 20 gadu pieredze satiksmes drošības procesu ietekmē un analīzē. Jau 12 gadus ir īstenota akcija „Autogaismas – kārtībā!”. Šī informatīvā kampaņa kopā ar reālo palīdzību autovadītājiem gaismu noregulēšanā ir devusi nozīmīgu ieguldījumu satiksmes drošībā. Jau 18 gadu Autoklubs LAMB sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD) rīko FIA Jauno satiksmes dalībnieku forumu. 2010. gadā parakstīta Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta, tādējādi kopā ar citu ES valstu institūcijām un sabiedriskām organizācijām uzņemoties kopējās saistības rūpēs par satiksmes drošību. Svarīga ir vides aizsardzība, tādēļ biedrība ir pievienojusies kopējai Globālās degvielas ekonomijas iniciatīvai „50BY50”. Parakstīts arī sadarbības līgums ar Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrību par palīdzību elektromobiļu vadītājiem. Aizvadītā gada 11. maijā startēja Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) iniciētā ANO Globālā satiksmes drošības iniciatīva „Make roads safe”, kuras mērķus pilnībā atbalsta un sekmē LAMB, un minētais projekts var tikt uzskatīts arī par ANO iniciatīvas būtisku elementu Latvijā. ESF finanētais administratīvās kapacitātes stiprināšanas projekts ir nozīmīgs veiksmīgas tālākās darbības priekšnoteikums.

 

Projekta rezultāti

Autokuba LAMB preses dienests
Novembris, 2012