Lamb

LAMB par satiksmes drošību

Projekta noslēgums

Noslēdzas projekts „Seniori pie stūres – tā ir drošība un atbildība”.

Latvijas Automoto biedrība (LAMB) sadarbībā ar Starptautisko Automobiļu federāciju (FIA) šā gada pavasarī un vasaras sākumā Latvijā īstenoja satiksmes drošības projektu „Seniori pie stūres – tā ir drošība un atbildība”. Projektu atbalstīja FIA, OCTA, Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Latvijas Automobiļu federācija (LAF) un Drošas braukšanas skola. Tā mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību autovadītāju novecošanas tendencei gan Latvijā, gan ES kopumā un aicināt autovadītājus – seniorus atbalstīt satiksmes drošību, atjaunojot un uzlabojot braukšanas prasmes un teorētiskās zināšanas. Eiropā veiktie pētījumi un demogrāfiskās attīstības prognozes liecina, ka salīdzinot ar 2010. gadu, kad iedzīvotāji vecumā virs 65 gadiem veidoja 26% no kopējā iedzīvotāju skaita, 2060. gadā seniori veidos jau 52% no eiropiešu kopskaita. Savukārt FIA pētījumi liecina, ka līdzīgi pieaugs autovadītāju – senioru daļa kopējo braucēju spektrā. Tādēļ svarīgi gatavoties šīm demogrāfiskajām izmaiņām jau savlaicīgi.

Projekta ietvaros notika drošas braukšanas testi, kuros seniori pārliecinājās par savām prasmēm, kā arī no kompetentiem drošas braukšanas instruktoriem saņēma individuālus ieteikumus. Senioriem bija iespēja bez maksas pārbaudīt redzi, savukārt pabeidzot projektu, tā dalībnieki ieguva sertifikātu un uzlīmi, kas apliecina viņu braukšanas iemaņas.

Projekta ietvaros 200 autovadītājiem – senioriem bija iespēja kārtot drošas braukšanas testu. Kopumā tika nodemonstrēta laba braukšanas prasme, tajā pašā laikā drošas braukšanas instruktori novērtēja arī atsevišķus trūkumus, kuriem pievēršama īpaša uzmanība uz ceļa. Braukšanas pārbaužu izvērtējumi liecina, ka vairākiem senioriem jāuzlabo atbilstoša ātruma izvēle, ceļa zīmju un esošās satiksmes situācijas operatīvs novērtējums, vairāk jāskatās atpakaļskata spoguļos un kopumā dažkārt nepieciešama lielāka braukšanas prakse. Iemesls minētajām nepilnībām bieži ir fakts, ka pēc aiziešanas pensijā dažkārt samazinās braukšanas biežums, nav nepieciešamība ikdienā doties uz darbu, daži autovadītāji pārstāj braukt ziemā un citos sliktākos laika apstākļos. Tādēļ Drošas Braukšanas Skolas apmācību direktors Artūrs Priednieks uzsver: „Lai arī cik labi autovadītājs brauktu, prasmes mazinās, ja braukts tiek reti un neregulāri. Tāpēc prasmju saglabāšanai neiesākām ieturēt lielus pārtraukumus, bet gan vadīt automašīnu regulāri, lai braukšanas iemaņas nezustu.”

Kopumā seniori augstu novērtēja iespēju bez maksas piedalīties projektā un tādejādi stiprināt satiksmes drošību. Projekta dalībnieks Rolands Bruno Butāns uzsvēra: „Projekts – drošība un atbildība, senioriem, kas pie stūres, ir apsveicams pasākums, kam varētu būt liela piekrišana arī nākotnē. Personīgi es Jūsu atsaucīgā instruktora vadībā atsvaidzināju savas zināšanas auto vadīšanas, ekonomiskas braukšanas jautājumos, dažos satiksmes noteikumu punktos.”

Lai veicinātu senioru dalību projektā, Autoklubs LAMB aicināja uz sarunu dažādas senioru organizācijas, diemžēl jāatzīst, ka ieinteresētība no organizāciju puses atbalstīt satiksmes drošību un izmantot bezmaksas iespēju pārbaudīt braukšanas prasmes varēja būt lielāka.

„Testi apstiprināja – ja seniori novērtē iespējamos braukšanas riskus un regulāri praktizējas autobraukšanā, viņi var droši iekļauties kopējā satiksmes sistēmā. Kā jebkuram autovadītājam arī senioram nepieciešams nepārtraukti pilnveidoties, ņemot vērā pieaugošo satiksmes intensitāti un automašīnu aprīkojuma sarežģītību. Mūsu autoklubs arī turpmāk īstenos satiksmes drošības projektus, kuros iesaistīs arī seniorus,” uzskata Autokluba LAMB prezidents Juris Zvirbulis.

Autoklubs LAMB