Lamb

LAMB par satiksmes drošību

Preses konference

Aicinām Jūs piedalīties preses konferencē, kas veltīta  Latvijas Automoto biedrības (LAMB) uzsāktajam projektam „Latvijas automoto biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai”. Tā mērķis ir pilnveidot LAMB darbinieku un biedru kvalifikāciju, lai viņi kā eksperti spētu konsultēt satiksmes dalībniekus, kā arī aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, pārstāvot satiksmes dalībnieku intereses valsts un pašvaldību institūcijās. Projekta ietvaros tiek izveidota virtuālā bibliotēka ar izglītojošiem materiāliem par satiksmes drošību,  kā arī satiksmes dalībnieku forums, kurā izteiktās idejas apkopotā veidā tiks iesniegtas pašvaldībās lēmumu kvalitātes uzlabošanai.

Preses konferencē, kurā būs iespēja iepazīties ar projekta nozīmi un aktualitātēm, piedalīsies LAMB, CSDD un LAF pārstāvjii.

Preses konference notiks 21. martā plkst. 11:00 LAMB telpās Rīgā, Raunas ielā 16b.

Autoklubs LAMB ar ESF atbalstu īsteno satiksmes drošības projektu.

Latvijas Automoto biedrība (LAMB) ir uzsākusi projektu „Latvijas automoto biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai”, kura mērķis ir pilnveidot LAMB darbinieku un biedru kvalifikāciju, lai viņi kā eksperti spētu konsultēt satiksmes dalībniekus, kā arī aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, pārstāvot satiksmes dalībnieku intereses valsts un pašvaldību institūcijās.

Projekta ietvaros tiks izveidota virtuālā bibliotēka ar izglītojošiem materiāliem par satiksmes drošību,  kā arī satiksmes dalībnieku forums, kurā izteiktās idejas apkopotā veidā tiks iesniegtas pašvaldībās lēmumu kvalitātes uzlabošanai. Virtuālajā bibliotēkā būs apkopoti un pieejami visi apspriešanā esošie normatīvo aktu grozījumu priekšlikumi, informācija par sabiedrisko apspriešanu saistībā ar satiksmes drošību, satiksmes organizēšanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu šajā nozarē. Katrs autovadītājs un riteņbraucējs varēs saņemt kompetentu konsultāciju izmantojot speciālo diennakts tālruņa līniju 1888 un noskaidrot sev aktuālo satiksmes drošības jautājumu virtuālajā bibliotēkā.

„Svarīgi, ka šī projekta ietvaros sasniedzam divus nozīmīgus mērķus. Ceļam LAMB kā nevalstiskas organizācijas kapacitāti un palīdzam autovadītājiem saņemt nepieciešamo informāciju. Regulāri saņemam signālus, kuri liecina  par nepieciešamību nodrošināt iespēju autovadītājiem un velosipēdistiem saņemt kompetentu speciālistu skaidrojumus par aktuāliem satiksmes drošības jautājumiem. Ar satiksmes drošību saistītā likumdošana mainās, un pat pirms nedaudz gadiem iegūtās zināšanas par šiem jautājumiem šobrīd var nebūt piemērojamas, tādēļ viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir operatīvi sekot normatīvo aktu pieņemšanas gaitai, lai satiksmes dalībniekiem sniegtu jaunāko informāciju, kas atbilst spēkā esošajām likumdošanas prasībām, ” uzskata LAMB prezidents Juris Zvirbulis.

Projekta ietvaros notika autvadītāju aptauja, kurā piedalījās vairāk nekā divi simti respondentu. Tās rezultāti apliecināja, ka Latvijas autovadītāji un velosipēdisti nepietiekami pārzina savas satiksmes dalībnieku tiesības un pienākumus, kā arī vēlas savas zināšanas pilnveidot. Respondentu vairākums uzskata, ka kompetenta eksperta skaidrojums par aktuāliem satiksmes drošības jautājumiem būtu nepieciešams, savukārt jautājumu un atbilžu datu bāzes, kā arī virtuālās bibliotēkas nozīmi atbalstījuši pat 75% aptaujāto (aptaujas rezultāti pielikumā).

Kopumā LAMB kā sabiedriskai organizācijai ir 20 gadu pieredze satiksmes drošības procesu analīzē. Dalība Starptautiskajā automobiļu federācijā (FIA), kurā ir miljoniem biedru 132 pasaules valstīs, sniedz zināšanas par satiksmes drošības aktualitātēm globālā mērogā, tādējādi paverot iespēju salīdzinājumiem un labākās prakses meklējumiem Latvijas satiksmes drošībai. Piemēram, LAMB jau 12 gadus īsteno akciju „Autogaismas – kārtībā!”. Šī informatīvā kampaņa kopā ar reālo palīdzību autovadītājiem gaismu noregulēšanā ir devusi nozīmīgu ieguldījumu satiksmes drošībā. Jau 17 gadu LAMB sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD) rīko FIA Jauno satiksmes dalībnieku forumu. 2010. gadā parakstīta Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta, tādējādi kopā ar citu ES valstu institūcijām un sabiedriskām organizācijām uzņemoties kopējās saistības rūpēs par satiksmes drošību. Svarīga ir vides aizsardzība, tādēļ biedrība ir pievienojusies kopējai Globālās degvielas ekonomijas iniciatīvai „50BY50”. Parakstīts arī sadarbības līgums ar Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrību par palīdzību elektromobiļu vadītājiem. Aizvadītā gada 11. maijā startēja Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) iniciētā ANO Globālā satiksmes drošības iniciatīva „Make roads safe”, kuras mērķus pilnībā atbalsta un sekmē LAMB, un minētais projekts var tikt uzskatīts arī par ANO iniciatīvas būtisku elementu Latvijā.

Šis projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Automobiļu federāciju, pateicoties ESF piešķirtajam līdzfinansējumam.

 LAMB preses dienests