Lamb

LAMB par satiksmes drošību

Pasaulē piemin satiksmes negadījumos bojā gājušos

Ik gadu katra novembra trešajā svētdienā pasaulē piemin ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušos (The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims). Šogad šī diena ir 15. novembris un mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību un panākt, lai uzlabotos ceļu satiksmes drošība un samazinātos uz ceļiem bojā gājušo un smagi ievainoto cilvēku skaits.

Latvijā 2019. gadā ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 69 cilvēki uz miljonu iedzīvotāju, un tas ir vēsturiski zemākais rādītājs. Tomēr šis skaitlis ievērojami atpaliek no ES vidējā rādītāja – 51. Bojāgājušo skaits 2018. gadā palielinājās par 10 %, taču 2019. gadā samazinājās par 12 %. Ilgākā termiņā kopš 2010. gada šis skaits ir ievērojami samazinājies — par 39 %.

Piemiņas dienu iedibināja Eiropas Ceļu satiksmes upuru federācija (European Federation of Road Traffic Victims) jau 1995.gadā, bet apstiprināja ANO ģenerālā asambleja ar savu rezolūciju 2005.gadā. ANO izvirzītais ilgtspējīgas attīstības mērķis ir aicināt valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas un privātpersonas darīt visu iespējamo, lai bojāgājušo un ievainoto skaitu samazinātu.