Lamb

LAMB par satiksmes drošību

LAMB turpina drošības projektu

LAMB turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda atbalstīto satiksmes drošības projektu

Latvijas Automoto biedrība (LAMB) turpina īstenot  projektu „Latvijas Automoto biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai”, kura mērķis ir pilnveidot LAMB darbinieku un biedru kvalifikāciju, lai viņi kā eksperti spētu konsultēt satiksmes dalībniekus, kā arī aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, pārstāvot satiksmes dalībnieku intereses valsts un pašvaldību institūcijās.

Projekta ietvaros LAMB interneta vietnē tiek veidota un regulāri papildināta virtuālā bibliotēka ar izglītojošiem materiāliem par satiksmes drošību,  kas ir aktuāla gan autovadītājiem, gan velosipēdistiem un gājējiem. Tajā plānots izvērtēt  apspriešanā esošos normatīvos aktus vai to iespējamos grozījumus vēl pirms pieņemšanas, kā arī satiksmes organizēšanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu nozarē. Savukārt satiksmes dalībnieku forumā  ir iespēja izteikt komentārus par nozīmīgiem satiksmes drošības jautājumiem un apmainīties ar viedokļiem. Jau šobrīd katrs autovadītājs un riteņbraucējs var saņemt kompetentu konsultāciju izmantojot speciālo diennakts tālruņa līniju 1888 un noskaidrot sev aktuālo satiksmes drošības jautājumu virtuālajā bibliotēkā. Satiksmes dalībnieki labprāt izmanto piedāvāto iespēju, uzdodot sev svarīgus jautājumus, piemēram, par saskaņotā paziņojuma sagatavošanu vai neskaidriem satiksmes noteikumu jautājumiem. Ja jautājums ir pietiekami komplicēts, tad atbildi nesniedz telefona operators, bet to sagatavo kompetents jurists. Kopumā autovadītāji ir pozitīvi novērtējuši projekta dotās iespējas.

Šis projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Automobiļu federāciju, pateicoties ESF piešķirtajam līdzfinansējumam.