Lamb

LAMB par satiksmes drošību

Iznīdēsim „kampējus” autovadītāju vidū!

Informācija par iespējamo invalīdu stāvvietu apliecību negodprātīgu izmantošanu, dodot iespēju neapmaksāt autostāvvietu Rīgas centrā personām, kurām ar šo apliecību nav nekā kopēja, ir apliecinājums vairākām negatīvām tendencēm sabiedrībā un nav ierindojamas tikai tradicionālajā vēlmē nemaksāt, kur tas ir iespējams. Invalīdu stāvvietas apliecība dod ne tikai iespēju cilvēkam ar kustību traucējumiem ērtāk nokļūt nepieciešamajā galapunktā ar automašīnu, bet kopumā veicina viņa mobilitāti, tātad arī dzīvesprieku. Tas ir gan humāni, gan ikdienā nepieciešami, ņemot vērā biežās brīvu stāvvietu problēmas un to izmaksas pilsētas centrā. Tomēr šādu problēmu nav atsevišķiem ekskluzīvu auto vadītājiem, kuriem ir gan nauda stāvvietai, gan veselība, lai sameklētu tukšu novietni savam spēkratam, bet tajā pašā laikā kā īlens no maisa spraucas ārā neapvaldāmā vēlme „pakamt” katru kumosu, vienalga savu vai svešu, un tas ir ne tikai nelikumīgi, bet arī amorāli un 21. gadsimta ES dalībvalsts vērtībām neatbilstoši. Tajā pat laikā, lai arī saprotama, nebūtu atbalstāma arī šādu karšu iespējamā pārdošana, jo tā agri vai vēlu atgriezīsies kā bumerangs un iedragās tās priekšrocības, kuras pamatoti saņem Latvijas iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām savas mobilitātes nodrošināšanai.
Īpašu uzmanību autovadītāju ar īpašām vajadzībām atbalstam pievērš Starptautiskā automobiļu federācija (FIA), kuras dalīborganizācija ir arī Autoklubs LAMB. FIA labi izprot, ka automašīna bieži vien ir vienīgais instruments, kas saglabā cilvēku ar kustību traucējumiem mobilitāti, tādēļ šādiem autovadītājiem ir nepieciešamas priekšrocības, kā arī viegli pieejama informācija par tām. Tādēļ FIA ir izdevusi īpašu rokasgrāmatu autovadītājiem ar īpašām vajadzībām (The FIA Guide for the disabled traveller), kurā ir apkopota informācija par stāvēšanas atļaujām un priekšrocībām, īpašiem maršrutiem un kopējiem noteikumiem, kas paredzēti šādiem autovadītājiem, ceļojot visā pasaulē. FIA Reģiona 1 Ģenerāldirektors Jakobs Bangsgards (Jacob Bangsgaard) uzskata: „Cilvēki ar īpašām vajadzībām ir atkarīgi no atbilstošas informācijas par viņu mobilitātes iespējām. Tādēļ tika izveidota jauna interneta vietne, kas ir daļa no FIA ieguldījuma kopējās mobilitātes pilnveidošanā”. Latvijas sadaļā lasāms, ka mūsu valsts ir pievienojusies kopējam Eiropas invalīdu stāvvietu karšu modelim, kas ļauj Latvijā iegūtu karti izmantot lielākajā daļā ES valstu (http://www.fiadisabledtravellers.com/en/world_map/europe/latvia.htm. Lai pārliecinātos par konkrētu valsti, autovadītājs tiek aicināts iepazīties ar noteikumiem jau pieminētajā FIA izdotajā rokasgrāmatā. Tas liecina, ka negodīgā ceļā iegūto invalīdu stāvvietu karšu īpašnieki var ne tikai izmantot nepienākošas priekšrocības Vecrīgā, bet arī „parkoties” ES valstīs bez jebkāda pamata. Bail iedomāties to sitienu par Latvijas prestižu, ja starptautiskajā telpā pēkšņi atklātos, ka šādu karšu nelikumīga izmantošana tajā skaitā pārdošana mūsu valstī ir ierasta lieta. Tas varētu draudēt ar noteiktu priekšrocību atņemšanu mūsu autovadītājiem, un cietēji visvairāk būtu tieši autovadītāji ar īpašām vajadzībām, nevis „biezie” , kuru mobilitāte nav apdraudēta veselības traucējumu dēļ.
Ņemot vērā, ka pieminēto stāvvietu kartes nepamatotu izmantošanu bieži ir grūti pierādīt, jo vienmēr iespējams aizbildināties ar kādu nesen atvestu cilvēku ar kustību traucējumiem, aicinām godprātīgo autovadītāju vairākumu nepieļaut šādu amorālu rīcību un asi vērsties pret šādām nelikumībām personiski vai informējot publiskajā telpā. Tāpat steidzami nepieciešams koordinēt dažādo iesaistīto „ spēlētāju” kā Labklājības ministrijas, CSDD, municipālās un valsts policijas, kā arī citu kopējo rīcību, lai karšu lietošanas un kontroles kārība tiktu uzlabota, un lai atsevišķo institūciju darba rezultātā nerastos jauns kādreiz slavenā komiķa Raikina uzvalks, kuram katra piedurkne sava garuma, pogas neatbilstošas, pleci nošļukuši, tomēr vērtējot katru uzvalka elementu atsevišķi no citiem, iebildumu nav.
Juris Zvirbulis, Autokluba LAMB prezidents, Ceļu satiksmes drošības padomes loceklis

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/108 “Latvijas automoto biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai” ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Latvijas automoto biedrība.