Lamb

LAMB par satiksmes drošību

Informācija par projektu

Seniori pie stūres – tā ir drošība un atbildība!

Latvijas Automoto biedrība (LAMB) sadarbībā ar Starptautisko Automobiļu federāciju (FIA) no šā gada 26. aprīļa līdz 31. maijam Latvijā īstenos satiksmes drošības projektu „Seniori pie stūres – tā ir drošība un atbildība”. Projekta ietvaros notiks braukšanas nodarbības, kurās autovadītājiem-senioriem būs iespēja pārliecināties par savām prasmēm, kā arī no kompetentiem drošas braukšanas instruktoriem saņemt individuālus ieteikumus. Plānota arī redzes pārbaude, savukārt pabeidzot projektu, tā dalībnieki iegūs sertifikātu un uzlīmi, kas apliecinās viņu braukšanas iemaņas.

„Seniori rūpīgi ievēro satiksmes noteikumus, reti pārkāpj ātruma ierobežojumus, kas apliecina augstu atbildības sajūtu un izpratni par satiksmes drošības nozīmi. To apstiprina arī satiksmes negadījumu statistika gan Latvijā, gan kopumā Eiropas Savienībā. Tajā pašā laikā, katrs autovadītājs, uzlabojot savu braukšanas prasmi, dod ieguldījumu satiksmes drošībā mūsu valstī”, uzskata Autokluba LAMB prezidents Juris Zvirbulis.

Eiropā veiktie pētījumi un demogrāfiskās attīstības prognozes liecina, ka salīdzinot ar 2010. gadu, kad iedzīvotāji vecumā virs 65 gadiem veidoja 26% no kopējā iedzīvotāju skaita, 2060. gadā seniori veidos jau 52% no eiropiešu kopskaita. Savukārt FIA pētījumi liecina, ka līdzīgi pieaugs autovadītāju-senioru daļa kopējo braucēju spektrā. Tādēļ svarīgi gatavoties šīm demogrāfiskajām izmaiņām jau savlaicīgi.

„Mēs strādājam, lai nodrošinātu patiesu mobilitāti un tās saglabāšanos demogrāfiski mainīgajā Eiropā katram sabiedrības pārstāvim. Visiem transporta līdzekļiem ir jābūt efektīvi savienotiem, lai nodrošinātu mobilitāti (door-to-door mobility) un vecāka gadu gājuma cilvēki spētu turpināt aktīvu sociālo dzīvi,” izskata FIA 1. Reģiona ģenerāldirektors Jakobs Bangsgars (Jacob Bangsgaard). Arī Autokluba LAMB projekts dod ieguldījumu gan senioru mobilitātes saglabāšanā, gan kopējā satiksmes drošībā. Līdzīgi projekti tiek īstenoti arī citās ES dalībvalstīs, piemēram, autoklubs ADAC īsteno senioru drošas braukšanas projektu Vācijā.

Autovadītāji-seniori tiek aicināti piedalīties šajā satiksmes drošības projektā.  Pietikšanās pa telefonu 1888, vai rakstot uz e-pastu lamb@lamb.lv.

Projektu atbalsta FIA, OCTA, Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) un Latvijas Automobiļu federācija (LAF) un drošas braukšanas skola.

    Piedalīšanās nosacījumi:

  • Vecums ir virs 60 gadiem.
  • Derīga autovadītāja apliecība.
  • Pirmajiem divsimt autovadītājiem-senioriem dalība bez maksas. Pārējiem 31 LVL.

Foto

Tikšanās Rīgas Pensionāru savienībā
15. maijs

Autoklubs LAMB