Lamb

LAMB par satiksmes drošību

Drošas ielas visiem!

DROŠAS IELAS VISIEM: CILVĒKIEM UN PLANĒTAI

Mēs aicinām rīkoties sakarā ar braukšanas ātrumu uz mūsu ielām visa pasaulē, kur mēs staigājam, spēlējamies un dzīvojam. Zems braukšanas ātrums un dzīvei pielāgotas ielas – ir būtiski un steidzami.

Steidzami tādēļ, ka neliels braukšanas ātrums glābj dzīvības.

Ir vajadzīga steidzama rīcība sabiedrības veselības labā, padarot pastaigu un braukšanu ar riteņiem drošāku un pieejamāku, ar to veicinot veselīgu dzīvesveidu. Dzīvei atbilstīgām ielām ir izšķirošāka nozīme nekā jebkad agrāk, jo mēs reaģējam uz COVID-19.

Steidzama rīcība – globāliem mērķiem un mūsu klimatam – jo tā ir kā atslēga, kas atver efektīvu aktīvās pārvietošanās ciklu ar nulles oglekļa emisiju, atbrīvojoties no automašīnas atkarības, un tā sekmējot sabiedriskā transporta attīstību, tīrāku gaisu un zemākās CO2 emisijas.

Steidzama rīcība – sociālai un rasu vienlīdzībai, jo tieši zemāko ienākumu un minoritāšu kopienas ir visvairāk pakļautas ceļu satiksmes briesmām, vides apdraudējumam un sociālajai atstumtībai. Steidzami jāīsteno tiesības cilvēkiem ar invaliditāti; vecāka gadagājuma cilvēkiem; visiem, kas ir neaizsargāti.

Steidzama rīcība – mūsu bērniem un jauniešiem, jo viņu labklājība ir vitāli svarīga. Viņus visvairāk apdraud ielas, kur viņi dzīvo, spēlē un dodas uz skolu. Katru dienu uz pasaules ceļiem tiek nogalināti vai nopietni ievainoti 3000 bērnu un jauniešu. Bērns, kuru notriec automašīna ar braukšanas ātrumu 30 km/st (20 jūdzes stundā), var izdzīvot. Bērns, kuru notriec automašīna ar braukšanas ātrumu 80 km/st (50 jūdzes stundā), bieži vien neizdzīvo. Ātrums nogalina.

Stokholmas 2020. gada deklarācija, ko ir pieņēmušas valdības visā pasaulē, aicina pievērst lielāku uzmanību ielu atbilstībai dzīvei un saskaņā ar pieejamajiem pierādījumiem – arī maksimāli atļautam braukšanas ātrumam uz autoceļiem 30 km/st tajās vietās, kur mazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem un transporta līdzekļiem “jāsadzīvo” kopā. Apņēmībai šai pieejai jābūt jaunās ceļu satiksmes drošības desmitgades priekšgalā, lai sasniegtu globālos mērķus.

Ir pienācis laiks steidzami īstenot šo aicinājumu rīcībai, samazinot, izstrādājot vai ieviešot drošu satiksmes ātruma režīmu visur un visiem, prioritāti piešķirot ielām ar mazu braukšanas ātrumu visos dzīvojamos rajonos un skolu tuvumā.

Ielas veselībai. Ielas klimatam. Ielas cilvēkiem. Mums jārīkojas kopā, lai izveidotu #DrošasIelasVisiem, #StreetsForLife.