Lamb

LAMB par satiksmes drošību

Brauc droši!

Latvijā turpinās LAMB projekts „Brauc droši!”

Jau piekto nedēļu Latvijā turpinās satiksmes drošības projekts „Brauc droši!”, kuru ar Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) satiksmes drošības programmas atbalstu organizē Latvijas Automoto biedrība (LAMB).

Projekta mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību FIA 10 satiksmes drošības Zelta likumiem un automašīnas tehniskā stāvokļa lomai ceļu satiksmē. Autovadītāji tiek aicināti personiski ar savu parakstu atbalstīt 10 Zelta likumus un pievienoties drošo braucēju pulkam, kā arī savlaicīgi pārbaudīt savu spēkratu tehnisko stāvokli. Līdz 27. oktobrim pie dažādiem tirdzniecības centriem un „Statoil” degvielas uzpildes stacijām bez maksas tiks veikta autogaismu, stāvbremžu, riepu spiediena un protektoru, kā arī vējstikla slotiņu nodiluma pārbaude. Ar grafiku var iepazīties – šeit vai zvanot uz informatīvo tālruni 1888.

Līdzšinējā akcijas norises laikā LAMB ir saņēmusi pozitīvas autovadītāju atsauksmes gan pārbaudes vietās, gan telefoniski, gan e pasta formā.  Ilmārs raksta: „LAMB akcijā tiek popularizētas it kā pašas par sevi saprotamas lietas, tomēr ikdienā pārvietojoties var redzēt, ka tās ne vienmēr tiek ievērotas. Latvijas autoparks ir pavecs, tādēļ rūpes par auto tehnisko stāvokli ir īpaši svarīgas, jo uz ceļa tehniskas problēmas gadījumā apdraudējums var būt visiem, kas atrodas bojātās automašīnas tuvumā”. Savukārt Indulis pozitīvi novērtējis iespēju bez maksas pārbaudīt auto tehnisko stāvokli. „Domāju, ka mana mašīna ir kārtībā, tomēr izrādījās, ka gaismas bija izkustējušās un tās bija jāregulē. Ceļi ir bedraini, un vēl nesen regulētas gaismas var tikt ātri vien sabojātas!”, raksta autovadītājs.

Līdz šim jau vairāk nekā tūkstošs akcijas dalībnieku ir parakstījuši 10 Zelta likumus un piedalījušies bezmaksas auto tehniskajās pārbaudēs.  Tieši vēlme pārbaudīt un noregulēt autogaismas bija viens no izplatītākajiem iemesliem, kādēļ autovadītāji apmeklēja bezmaksas pārbaudes vietas. 60% automašīnu gaismas tika noregulētas, bet 10% bija jādodas tās labot uz autoservisu. Nenoregulētas gaismas ir pietiekami izplatīta problēma, jo arī CSDD informācija liecina, ka tas ir visizplatītākais atteikumu iemesls tehniskajās apskatēs.

Visas parakstītās 10 Zelta likumu anketas piedalīsies loterijā, kas notiks t/c „Mols” akcijas noslēguma pasākumā. Tiks izlozētas vērtīgas un katram autovadītājam noderīgas balvas.

„Atsaucība un dalības intensitāte apliecina, ka esam izvēlējušies autovadītājiem vajadzīgu projektu, un esam pārliecināti, ka akcijas rezultātā mazināsies satiksmes negadījumu riski uz Latvijas ceļiem,” uzskata LAMB prezidents Juris Zvirbulis.

Projektu atbalsta CSDD, OCTA, Drošas braukšanas skola, Goodyear, Latvijas Automobiļu federācija un Statoil.

Starptautisks satiksmes drošības projekts Latvijā!

Latvijas Automoto biedrība (LAMB) ar Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) satiksmes drošības programmas (FIA Road Safety Grant Programme) atbalstu no 2013. gada 20. septembra līdz 27. oktobrim organizē satiksmes drošības projektu „Brauc droši!”, kura mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību FIA 10 satiksmes drošības Zelta likumiem un automašīnas tehniskajam stāvoklim. Projektu atbalsta CSDD, OCTA, Drošas braukšanas skola, Goodyear, Latvijas Automobiļu federācija un Statoil. Tā uzdevums ir aktualizēt autovadītāju izpratni, cik svarīgas gan kopējai satiksmes drošībai, gan katra autovadītāja un pasažiera veselībai un pat dzīvībai ir regulāras rūpes par automašīnas tehnisko stāvokli. LAMB un Drošas braukšanas skolas veiktā autovadītāju aptauja liecina, ka regulāras sava auto tehniskās pārbaudes veic tikai 32% respondentu.

„Jāatceras, ka droša satiksme nav atkarīga tikai no mūsu auto vadīšanas iemaņām, bet arī no auto pilnas tehniskās kārtības. Viens no izplatītākajiem nelaimes gadījumu iemesliem uz ceļa ir slikta riepu kvalitāte, tai nesekojot, autovadītāji apdraud ne tikai savu, bet arī citu cilvēku dzīvību,” stāsta „Goodyear” pārstāvis Gints Jegurs.

Projekta ietvaros tiks izvērsta plaša informatīva kampaņa, kurā autovadītāji tiks aicināti savlaicīgi pārbaudīt savu spēkratu tehnisko stāvokli, lai tas uz ceļa neapdraudētu nedz pašu autovadītāju, nedz pasažierus, nedz citus satiksmes dalībniekus. Akcijas laikā pie dažādiem tirdzniecības centriem un „Statoil” degvielas uzpildes stacijām bez maksas tiks veikta autogaismu, stāvbremžu, riepu spiediena un protektoru, kā arī vējslotiņu nodiluma pārbaude. Ar grafiku var iepazīties šeit.

Projekta „Brauc droši!” ietvaros autovadītāji tiks aicināti personiski ar savu parakstu atbalstīt 10 Zelta likumus un pievienoties drošo braucēju pulkam. Šie likumi aptver katram autovadītājam zināmus noteikumus, kas jāievēro, lai piedalītos satiksmē, piemēram, vienmēr piesprādzēties, nebraukt nogurušam, ievērot ātruma ierobežojumus, būt pieklājīgam un citas it kā labi zināmas un satiksmes noteikumos aprakstītas uzvedības normas uz ceļa.

„Ievērosim 10 Zelta likumus, regulāri sekosim auto tehniskajam stāvoklim un būsim vienoti, rūpējoties par savu, ģimenes locekļu un citu līdzcilvēku drošību uz ceļa,” aicina LAMB prezidents Juris Zvirbulis.

20.09. autostāvvietā pie tirdzniecības parka „Alfa” notiks akcijas atklāšanas pasākums, kurā aicinātas piedalīsies valsts amatpersonas, satiksmes drošības eksperti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un populāri autobraucēji. Atklāšanas laikā dalībnieki ar saviem parakstiem atbalstīs satiksmes drošības 10 Zelta likumus.