Lamb

LAMB par satiksmes drošību

ATKLĀTA VĒSTULE

Latvijas Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai

Latvijas Ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam

Par satiksmes drošības pasākumu iekļaušanu ANO Attīstības programmā

Latvijas Automoto biedrība (LAMB), kā Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) dalīborganizācija, atbalsta FIA aicinājumu iekļaut ceļu satiksmes drošības uzdevumus gaidāmajā ANO Attīstības programmā, kas tiks izstrādāta laika posmam pēc 2015.gada. Mēs aicinām Latvijas valdību atbalstīt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazināšanu, veicinot jautājuma iekļaušanu jaunajā ANO Attīstības programmā, iesaistot to mūsu valsts priekšlikumos par turpmāko ANO darba kārtību un atbalstot šo jautājumu gan gaidāmajās sarunās, gan jaunajā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijā.

Ceļu satiksmes negadījumi ir globāla, iedzīvotāju izraisīta epidēmija, kuras sekas salīdzināmas  ar HIV / AIDS un malāriju. Tie ir izplatītākie jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem nāves cēloņi.  Lielākā negadījumu daļa notiek valstīs ar vidējiem vai zemiem ekonomiskajiem rādītājiem. Šajās valstīs apmēram puse no bojāgājušajiem ir gājēji, riteņbraucēji vai motociklisti.

Latvijai līdz 2012. gadam ieskaitot bija izdevies visstraujāk Eiropas Savienībā (ES) samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu. Ja vēl 2001. gadā Latvijā bojā gājušo skaits uz vienu miljonu iedzīvotājiem bija lielāks nekā ES dalībvalstīs, tad samazinoties par vairāk nekā 60% tas pietuvojies ES vidējiem rādītājiem.

ANO satiksmes drošības dekādē no 2011. līdz 2020.gada ir izvirzīti nozīmīgi priekšlikumi un risinājumi, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Uzlabojot ceļu projektēšanu un transportlīdzekļu drošību, rūpējoties par motociklistu ķiveru un automašīnu drošības jostu lietošanu, nodrošinot efektīvu ceļu policijas funkciju izpildi un veicot citus svarīgus uzdevumus, izdosies samazināt nāves un traumu gūšanas gadījumus gan valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem, gan ekonomiski turīgās valstīs. Tomēr daudzām valdībām, starptautiskajām organizācijām un aģentūrām ir jādara vairāk, lai drošība uz ceļiem būtu patiesa prioritāte un to integrētu plašākās ilgtspējīgas attīstības programmās. Dažkārt starptautiskais finansējums vai politiskais atbalsts ir nepietiekams, tādēļ starptautiskā iesaiste, kas veicina satiksmes drošību, ir steidzami nepieciešama.

ANO ģenerālsekretārs Bans Kimuns savā nesenajā ziņojumā par Attīstības programmu uzsvēra, ka  ceļu satiksmes negadījumu samazināšanai jābūt vienam no svarīgākajiem veselības aizsardzības uzdevumiem. Vairākas ANO aģentūras, piemēram, ANO Eiropas ekonomikas komisija (UNECE), ANO Vides programma (UNEP) un Pasaules Veselības Organizācija (WHO) ir apstiprinājušas mērķi līdz 2030.gadam par 50% samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu visā pasaulē.  Tas ir saskaņā ar pašreizējo ANO  satiksmes drošības dekādes mērķi, ko ir apstiprinājušas vairāk nekā simts dalībvalstu valdības. Jauna ANO rezolūcija par ceļu satiksmes drošību pasaulē tiek gatavota apspriešanai ANO Ģenerālā asamblejā, kas notiks  2014.gada 10.aprīlī. Tā aicinātu nākamajā ANO Attīstības programmā iekļaut uzdevumu – samazināt ceļu satiksmē gūto traumu skaitu.

Ceļu satiksmes drošība un ilgtspējīgā mobilitāte var palīdzēt sasniegt plašākus mērķus veselības, transporta un vides jomās, tostarp gaisa piesārņojuma samazināšanā, kā arī aktivizēt cīņu pret dažādām ar iedzīvotāju mazkustību saistītām slimībām. Valsts mērogā izdevumi, kas saistīti ar ceļu satiksmē gūtajām traumām, veido 1 līdz 3 % no IKP, tātad ieguvumi no ieguldījumiem ceļu satiksmes drošībā ir nozīmīgi.

Ar cieņu,
Juris Zvirbulis,
Latvijas Automoto biedrības prezidents, Ceļu satiksmes drošības padomes loceklis