Lamb

LAMB par satiksmes drošību

Aptaujas rezultāti

Autovadītāju aptauja par satiksmes drošības aktualitātēm

Latvijas Automoto biedrības (LAMB) īstenotā un ESF finansētā projekta „Latvijas automoto biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai” ietvaros 2011. gada decembrī tika veikta LAMB un Latvijas Automobiļu federācijas biedru un darbinieku aptauja ar mērķi novērtēt viņu zināšanas par satiksmes drošību.

Aptaujas rezultāti apliecināja, ka respondenti nepietiekami pārzina savas satiksmes dalībnieku tiesības un pienākumus, kā arī vēlas savas zināšanas pilnveidot. Aptaujā piedalījās divsimt respondentu, tika uzdoti 12 jautājumi gan lai noskaidrotu konkrētās zināšanas par satiksmes noteikumiem, gan domas par satiksmes drošību kopumā.

1. Uz jautājumu „Vai Jūs pietiekami pārzināt satiksmes dalībnieka tiesības un pienākumus?” respondentu atbildes bija kopumā optimistiskas, jo absolūtais vairākums uzskatīja, ka šos jautājumus pārzina labi vai daļēji.

2. Tajā pat laikā vairāk nekā puse uz jautājumu “Vai Jums ir nepieciešams kompetenta eksperta skaidrojums par satiksmes noteikumu piemērošanu praksē?” atzina, ka kompetenta eksperta skaidrojums par satiksmes drošības jautājumiem būtu noderīgs.

3. Savukārt atbildes uz jautājumiem par konkrētām satiksmes noteikumu prasībām apliecināja konsultāciju noderību. Piemēram, uz jautājumu “Vai Latvijā atļauts braukt ar radžotām ziemas riepām?” vairākums sniedza nepareizu atbildi, savukārt pareizo laika intervāli, no 1. oktobra līdz 1. maijam, nosauca tikai 31% aptaujāto.