Lamb

LAMB par satiksmes drošību

ANO Globālā ceļu satiksmes drošības nedēļa

Apvienoto Nāciju Organizācija 2022. gada 30. jūnijā un 1. jūlijā rīkos augsta līmeņa sanāksmi par ceļu satiksmes drošību. Šīs sanāksmes tēma ir “Ceļu satiksmes drošības perspektīva 2030. gadam: darbības un rezultātu desmitgades nodrošināšana”. Sanāksmes mērķis ir panākt, lai valstis apņemtos īstenot politiku un tās īstenošanas finansējumu, kas nepieciešams, lai sasniegtu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, kā arī ANO ceļu satiksmes drošību otrajā desmitgadē (2021.–2030.gg.). Lai atbalstītu šo augsta līmeņa sanāksmi, tiek rīkota ANO satksmes drošības nedēļa #Streetsforlife, #Committoact no 16.05 – 21.05 ar nolūku popularziēt jautājumu par ceļu satiksmes drošību un meklētu atbalstu ANO attīstības mērķu sasniegšanai.

Risinājumi šim globālajam izaicinājumam ir ne tikai zināmi, bet arī pierādīti kā rentabli, universāli un populāri sabiedrībā.
Valdība tiek aicināta līdz 2030. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. Šie centieni ir īpaši svarīgi mūsu jauniešiem, jo ceļu satiksmes negadījumi pasaulē ir galvenais jauniešu nāves cēlonis.

Plānā ir ietvert apņemšanos risināt un ievērot sekojošo:

  • Visus Globālā Plāna pasākumus;
  • Nosūtīt pārstāvi uz augsta līmeņa sanāksmi, lai nodrošinātu politiski pamatotu rīcību un mērķtiecīgu finansējumu pierādītiem un efektīviem pasākumiem, lai aizsargātu jauniešus un jo īpaši neaizsargātos ceļu satiksmes dalībniekus; un
  • Reģistrēties kampaņai #StreetsForLife# (mystreet.org) vai pievienoties LAMB pasākumam (https://lamb.lv/lamb-par-satiksmes-drosibu/), lai popularizētu šo programmu.

Ar cieņu,
LAMB prezidents
Juris Zvirbulis